Suntem înștiințați că, în cel mai recent număr al prestigioasei reviste „România literară“, poetul Adrian Alui Gheorghe (fost director al bibliotecii „G.T. Kirileanu“, fost consilier local PNL, fost deputat, fost „om bun la toate“ al primarului penal Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti“ și fost editor al arhivei Aurel Dumitrașcu) publică articolul „Despărțirea de Aurel Dumitrașcu“.
Nu vom discuta aici cele expuse de multilateralul om care este Adrian Alui Gheorghe.
Ne vom limita deocamdată să îi (re)amintim celui care a „păstorit“ timp de 30 de ani fondul documentar Aurel Dumitrașcu că anul trecut, după ce, în sfârșit, familia Dumitrașcu a reușit să recupereze manuscrisele încredințate familiei Alui Gheorghe, s-au constatat următoarele:
Un mare număr din celebrele manuscrise cuprinzând jurnalul – „Carnete maro“ au dispărut (de pildă, la înapoierea manuscriselor către familie, domnul Alui Gheorghe nu a putut prezenta jurnalele nr. 21, 34 precum și toate însemnările cuprinzând anul 1987, deși ele fuseseră publicate în volum).
Dactilograma lucrării de licență „Imagine și discurs poetic la poeți din deceniul 7“ (dactilogramă „legată în coperți pânzate de culoare albastră“ și aflată în posesia familiei Alui Gheorghe), publicată de Vlad Alui Gheorghe în anul 2020, a dispărut și aceasta.
Majoritatea manuscriselor cuprinzând „Carnetele maro“, publicate de Adrian Alui Gheorghe în ediția de la editura „Cartea Românească“ au fost distruse, jurnalele prezentând numeroase pagini rupte și tăieturi executate cu carioca sau stiloul peste pasaje în care Aurel Dumitrașcu îl menționa pe Adrian Alui Gheorghe (vezi foto 1). În plus, editorul Adrian Alui Gheorghe a operat numeroase modificări ale textului, cu scopul de a denatura realitatea prezentată de autor.
Declarația făcută de Adrian Alui Gheorghe cu prilejul comemorării a 60 de ani de la nașterea poetului Aurel Dumitrașcu, declarație conform căreia: „manuscrisele puse pe aceste panouri fac parte din fondul Aurel Dumitrașcu de manuscrise și documente care a fost constituit la biblioteca județeană. Avem până acum, grație ajutorului colegilor din bibliotecă, al lui Dan Iacob în special, douăsprezece volume impresionante cu manuscrisele lui Aurel Dumitrașcu. Continuăm, primim corespondență de la prietenii lui din țară, vrem să creăm aici un pol al manuscriselor“ (Aurel Dumitrascu 60 partea 2 – YouTube minutul 29.52) s-a dovedit a fi o minciună sfruntată, conducerea bibliotecii comunicându-ne într-un răspuns oficial că „în urma discuțiilor avute cu colegii bibliotecari din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și din cercetarea documentelor de arhivă ale bibliotecii, rezultă faptul că nu a existat niciodată o donație de manuscrise Aurel Dumitrașcu a domnului Adrian Alui Gheorghe către Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț. Nu există documente în arhiva bibliotecii care să ateste că s-ar fi făcut o donație de manuscrise Aurel Dumitrașcu de către o persoană fizică sau juridică. În consecință, nu avea cum să existe în Biblioteca Județeană «G.T. Kirileanu» Neamț un fond de manuscrise Aurel Dumitrașcu disponibil pentru cercetarea publicului.“ (vezi foto)
Cele „douăsprezece volume impresionante cu manuscrisele lui Aurel Dumitrașcu“, amintite de domnul Alui Gheorghe în filmare, nu au ajuns niciodată în arhiva familiei Dumitrașcu. În plus, conducerea bibliotecii „G. T. Kirileanu“ a specificat că, „după încheierea mandatului de director (mai 2017), domnul Adrian Alui Gheorghe și-a ridicat obiectele personale, inclusiv mapele cuprinzând manuscrisele Aurel Dumitrașcu, fiind ajutat să le ducă la mașina personală de același coleg bibliotecar. Facem precizarea că acele mape cu manuscrise Aurel Dumitrașcu nu au făcut obiectul unei donații către instituția noastră, ele nu au fost predate compartimentului de specialitate al bibliotecii pentru a fi inventariate și incluse în colecțiile bibliotecii, ci au rămas în posesia domnului Adrian Alui Gheorghe deoarece proveneau din arhiva personală și aveau statut de bunuri personale.“
confruntând notele personale ale lui Aurel Dumitrașcu cu textul scrisorilor publicate de Adrian Alui Gheorghe în volumul „Frig“, s-a constatat că editorul Adrian Alui Gheorghe a cenzurat numeroase pasaje din manuscrisele originale și a operat modificări ale textului, modificări ce schimbă total sensul celor relatate.
Doamna Tudorița Rusu, destinatara celebrelor „Scrisori către T.“, așteaptă încă din 2015 înapoierea scrisorilor originale încredințate spre publicare.
Despre toate celelalte aspecte ale distrugerii arhivei Aurel Dumitrașcu aflată în posesia lui Adrian Alui Gheorghe, vom mai scrie curând.

One Reply to “Cum a fost distrusă Arhiva Aurel Dumitrașcu – Despărțirea de Adrian Alui Gheorghe”

  1. Adrian Alui Gheorghe a fost si ramane un cacanar invidios.Dupa ce devenise mare mahar la Cultura judetului Suceava,am fost odata la el,in biroul pe care-l umplea in P.Neamt
    pentru ca voiam sa fac o expozitie cu icoane pictate pe sticla,dedicand-o lui Aurel. A refuzat !Era gelos si invidios pe toti prietenii cu care Aurel comunica.Pacat ca nu a invatat nimic de la omul langa care a trait ani buni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *