MĂRTURII Gheorghe Simon – Aurel

Clar și răspicat precum o dimineață, la Sabasa, neiertător cu lichelele, incomod pentru cei căldicei, prea intransigent cu sine, pentru a sucomba în moralist de […]