Mama
și-a strîns capul
între bătăturile palmelor
și lacrimile-i curg gânditoare
pe bărbie
„E bolnav… e bolnav…“
murmură ea
și în jur
umbrele serii putrezesc
de sfială, de milă…

 

Poem inedit, datat „Borca, 20 aprilie 1978“,
aflat în Arhiva „Aurel Dumitrașcu“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *