Avea drep­tate colegul meu, poetul Adrian Păunescu, atunci cînd, fără a fi citit încă versurile, se bucura existaţi.
Suntem şi mai bucuroşi dimpreună constatăm începeţi existaţi şi ca talent auten­tic. Poezia debutează uneori abrupt prin versuri proaspete:
„Sunt român pînă-n lacrimi şi rostesc în faţa lumii OM“
sau
„Trebuie spuse nişte adevăruri
pe care le mai bîlbîiam odinioară,
trebuie spus apa pe care-o bem
este de fapt umezirea pămîntului,
cald de privirile noastre limpezi şi blînde“ etc.
Din păcate însă, stadiul încă incipient ca experienţă poetică în care aflaţi nu permite duceţi pînă la capăt o idee poetică, ast­fel elanul liric se consumă între bătaia şi saltul peste ştachetă.
Chiar poeziile din care am citat cîteva versuri reuşite eşuează în final.
Proaspete oaze de poe­zie, dar şi întinse zone aride.
Suntem bucuroşi recitim cu noi producţii lirice.

Publicat în „Flacăra“, nr. 28,
14 iulie 1977