• Aurel Dumitrașcu – „Prinț de clorofilă“ Constanța Buzea despre Aurel Dumitrașcu:
  „Poezia nu m-a făcut mai rău…“
  Este, aceasta, o revelație. Este un crez, este un ghid neînșelător, pe care poetul tânăr îl urmează și îl recunoaște public în momentul fast al apariției primei sale cărți.
  Poezia, într-adevăr, nu ne face mai răi, dimpotrivă.
  Aurel Dumitrașcu este unul din acei poeți porniți la drum de la bun început cu o nedumerire pe față.
  Mi s-a părut a fi uimit și trist că lumea nu este de la început sensibilă la nașterea unui poet, că nu-i vede de la început aburul aureolei, că, dimpotrivă, bănuindu-l, chiar îl vânează în slăbi­ciunile și visătoriile lui exaltate.
  Și asta poate fi adevărat, și asta poate să doară și să-l decidă, încet, firește, să-și ia măsuri de securitate.
  Cu ani în urmă, abia ieșit din adolescență, Aurel Dumi­trașcu părea singur în „cei mai frumoși munți ai Europei“, cum cu trufie curată declară și în ziua de azi a fi munții Moldovei natale.
  Părea singur, de fapt însingurat printre oamenii care l-ar fi recunoscut bucuroși egalul lor și l-ar fi ajutat mai mult să-și depășească stările complicate dacă el însuși nu s-ar fi cufundat la adâncimi deformatoare nu­mai în aparență.
  Scria versuri și era, repet, uimit și întristat că lumea nu vi­brează pe măsura darului pe care el i-l făcea.
  Aurel Dumitrașcu a evoluat, poe­zia lui, vreau să spun, mai lent, cu toate că a scris mult și cu toate că a pornit la drum cu o zestre de curăție a ființei și minții mai evidentă decât la alții.

  1 ianuarie 1985“

  Prezenta ediție reunește, pentru prima dată, poemele de debut ale lui Aurel Dumitrașcu, publicate în revista „Luceafărul“ începînd cu 17 ianuarie 1976 (poemul „Noi“ – revista „Luceafărul“, an XIX, nr. 3).
  Faptul că în „Luceafărul“ s-a produs cu adevărat debutul lui Aurel Dumitrașcu și nu în revista „Tomis“, cum au vehiculat, timp de 31 de ani, editorii/prieteni ai poetului, o dovedește și o însemnare făcută de acesta în jurnal, la 3 iunie 1985: „I-ai trimis cartea şi lui Geo Dumitrescu, omul care ţi-a publicat prima poezie.“ („Carnete maro“, vol. I, pg. 560, editura „Cartea Românească“, București 2019).
  Așadar, la data debutului, Aurel Dumitrașcu abia trecuse de vîrsta de 20 de ani.


  PREȚ 25 LEI

  Comandă volumul