București, 21 iulie 1978

Stress

 

– Oboseala din mine

s-a cuibărit ca un struț

uit de timp

drumurile și iubirile

am început să confund

pătratul cu sfera

și copiii îmi par mai înalți

mai urîți.

Ușile Universității se deschid

în mine

ca niște reclamații lipsite

de argumente

și decanii mă fluieră

ca să vadă

dacă mă-ntorc să-i privesc,

la poștă o ardeleancă

îmi scrie adresa ei în palmă

și înaintea plecării

o rog

să-mi telegrafieze adresa mării

ce miresme

a mai învățat

ce-a făcut la examene.


București, 21 iulie 1978

 

– Cînd scriu în orașul acesta gri.

cu mașini de cenușă

și bilete piperate

străzile îmi trec pe sub tălpi

ca niște zboruri de muște

și puștii îmi cer bani

pentru înghețată,

îmi uit actele

prin anticariate

și doamnele acelea care

n-au auzit de Ezra Pound

și de Maiakovski

mi le vînd pe sub mînă

ca pe niște ediții rare;

ar mai rămîne

un lucru

care pînă acum nu s-a repetat:

să țin în Piața de Flori

discursuri despre elefant

și fasole


București, 21 iulie 1978

 

– Buzele ei

aveau ceva necugetat de sublim

plecau prea curînd

înspre mine

ca un gest de imperator

și-mi lăsam mîinile pe lîngă șolduri

să atîrne

ca niște rufe [pe sîrmă]

ea scotea cîte o țigară din aceea

ieftină și împrumutată

zicea s-o împărțim studențește

așa cum împărțeam nopțile

 

într-o dimineață

n-am mai găsit-o lîngă mine

o vază plină de creneluri

mă privea

ținînd în brațe garoafe

o recunoșteam

: știam că e EA.

golul din jur

semăna cu ea.


București, 21 iulie 1978

(La) frumosul supliciu

(variantă)

 

E (drept) să spui

să-mi dai foc într-o zi

numai în ciuda ploilor

e drept că-s slab și subțire

ca o punte pe care trec numai crinii

nu pot nega faptul

că nu-ți deschid întotdeauna ușa

pentru că scriu poezii

și tu ai ceva devorator – ca o molie ești

e drept c-o să mă duc în Sud

să văd ce mai fac nisipurile

și lebedele

dar în ciuda tuturor relelor

eu te rog

la  frumosul supliciu de noapte

să mă aștepți

tot pe mine


Pe Dunăre, vasul „Banat“,
brațul Sulina, 22 iulie 1978

 

Pe un fluviu

 

– Pe un fluviu din Sud

trece o corabie

cu visele poeților

și-n porturi se-oprește corabia

să ia

doar țigănci

care vînd flori și ciuperci otrăvitoare

se asistă la nașteri spontane

la aplecare de salcii

și pe catarge

razele lunii așezîndu-se

putrezesc,

nu există direcție

pentru această corabie

malurile se schimbă și ele

încurcînd întrebările despre iarbă

…………………………………………………..

undeva există totuși un estuar

plin de fluturi

acolo se-ntîrzie cîte un veac

se pleacă

după ce se zămislesc statui


Vasul „Banat“, Crișan, 22 iulie 1978

 

– Ceva mă aduce în Sud

și nu e vîntul

nici aceste vapoare ruginite

nici scrisorile de iubire

pe care mi le-au scris pescărușii

ceva mă aduce în Sud

ca pe o umilă ofrandă

dăruită de Nord

 

aici uit întotdeauna

dacă am vîrstă și acte

aici sunt un fir de iarbă

adulmecat de scoici


Sulina, 27 iulie 1978

 

– În parcul orașului

o mamă își apucă fata de păr

pentru că se săruta cu un poet

venit de la „mama dracului“

în parcul orașului s-au ridicat uneori

ruguri pentru cei preacurați

cine-ar putea pune la îndoială

ce se prăbușește în tei

cînd poeții sunt lăsați singuri

în parc

să ghicească în palmă

căderea înserărilor


Sulina, pe țărmul mării, 27 iulie 1978

 

Într-o moștenire de rouă

 

– Pe țărm

sunt cotropit de nisipuri

întinse călduri

se așează în mine cuminți

 

orizontul se pierde

în vertebrele nearse de soare

 

vapoarele lansează apeluri

ochii readuc liniștea pe punți

numele meu nu-i știut

aproape că nici nu interesează

se știe doar că vin spre sfîrșitul verii

că rădăcinile ochilor mei

sunt undeva în mare, adînc

pescărușii care își fac cuib

în privirile mele

se visează corăbii

porturi străine se interesează de ei

se spune că între cer și pămînt

ca într-o moștenire de rouă

cu sfioșenie mă plimb


Sulina, pe țărmul mării, 27 iulie 1978

 

– Stoluri de grauri flămînzi

zburau deasupra mării

zvonuri absurde circulau în împrejurimi

adîncurile adunaseră toți peștii

pentru infromații urgente

valurile parcă nu mai erau valuri

ci un tremur imens

și ochii oamenilor

păreau linii subțiri pierdute la orizont

cineva a vrut să vorbească

despre lașitate, despre putere

însă o ploaie măruntă

începu să se scurgă pe slăbitele noastre trupuri

și o clipă toți locuitorii din Sud

au visat că-s închiși fără milă

în imense nuci de cocos

 

s-a auzit apoi un aparat de radio

– cînta Bob Dylan –

 

pe plaja pustie

un om deschise ochii prudent

parc-ar fi ieșit de după o ușă

se uită la ceas

și observă

că rămăsese singur.


Sulina, pe țărm, 28 iulie 1978

 

Condiția universală a poetului – recrut

 

– Eram întrebat ce e o funie visată de cerbi

ce-s genunchii femeii

și mai ales ce e gamba unui recrut

mă uitam înspre port

și mestecam chewing gum plictisit

cineva mă pălmuia pentru

Înalta Indiferență

și mă punea seara

să curăț de rugină stelele

să fac prăștii din pielea porumbeilor

și zilnic să spun

cu cît s-au mărit soldele

(mă gîndeam la caietele dictando,

la fetițele cu codițe

la fetițele cu pistrui)

 

Într-o zi mi s-a spus

„Du-te dracului, ce tot scrii poezii!“

spre seară

n-am mai putut rezista

am îngenuncheat lîngă un tei

și am întrebat cu umilință

scoarța crăpată

„cine este vinovat?!“